Công ty Vật liệu sàn Richfloor chuyên sản xuất và nhập khẩu các vật liệu lót sàn, tường, trần...trong lĩnh vực xây dựng. Richfloor là công ty đi đầu tại Việt nam cung cấp các vật liệu hoàn thiện trong nhiều năm qua với năng lực và sự thừa nhận.

 

Công ty Richfloor luôn mang đến cho bạn sự hoàn hảo 

 

Vui lòng liên hệ

Email: richfloor@gmail.com

Website: www.richfloor.com

Lịch sử Richfloor

Thành lập tại Việt nam với 100% vốn nước ngoài.
Người sáng lập ra Richfloor là Christopher người Singapore

Đồng sáng lập là Bà Tống Ái Linh người Việt nam

Hoạt động của Richfloor

Công ty Richfloor hoạt động trên phạm vi cả nước tại Việt  nam.